Optimaal Samenwerken & Presteren

Effectief, zinvol en plezierig werken aan dat wat ertoe doet

Onze kijk

Een team vormt vaak het hart van de samenwerking in organisaties. De kwaliteit en dynamiek van de teaminteractie is cruciaal voor goed werk, toegevoegde waarde hebben en continu samen leren en innoveren.

Het team biedt de veilige bedding waar het bruist en zindert, waar het schuurt en patronen zichtbaar mogen worden, en waar medewerkers zich betrokken en thuis willen te voelen. Het team is the place to be!

Uit ervaring weten we echter allemaal dat teams niet altijd optimaal functioneren.

lees meer

Er spelen vaak meerdere samenhangende vraagstukken tegelijkertijd, die vragen om passende teambegeleiding. Denk aan: de optimale samenstelling van het team, een andere manier van samenwerken, belemmerende patronen die blijven bestaan. Of meer recent: de wens tot wendbare, resultaatgerichte vormen van zelforganiserend teamwerk.

Met de noodzaak tot groei in taakvolwassenheid en eigenaarschap, gedeeld leiderschap en gedeelde besluitvorming, het gebruik maken van de ieders kwaliteiten en als team samen leren en zich blijven ontwikkelen. Door onze jarenlange ervaring combineren we bewust en gedoseerd teambegeleidingsrollen, passende bij dit team, in deze situatie.

Onze werkwijze

Zindering.NU begeleidt al jaren teams van professionals, ondersteuners en leidinggevenden. De ene keer staat de samenwerking in het team op zich centraal, dan weer de organisatie van de samenwerking tussen teams; en/of het functioneren als team in een netwerkorganisatie.

We zijn een partner met een meervoudig perspectief op teamontwikkeling.

lees meer

De combinatie van begeleiding bij het ontwerpen van de teamorganisatie, de ontwikkeling van de teamsamenwerking en het doorbreken van belemmerende patronen, het teamleren en het faciliteren van het veranderproces waarin het team zich bevindt, werpt vruchten af.

Door de teamopgave als leidend te beschouwen en het eigenaarschap en de aanwezige kwaliteiten te activeren, ontstaat een gedoseerde, passende begeleiding. Het streven is dat teams zoveel en zo snel mogelijk op eigen kracht en als eigenaar hun ontwikkeling ter hand nemen.

Onze opdrachten

Team Ontwikkeling Begeleiden: bewust het ontwikkelingsproces faciliteren van een team als groep; in een continu proces, op meerdere momenten met gecombineerde werkwijzen (ontwikkelingsgericht begeleiden, samen waarderend en systemisch onderzoeken, 'whole scale change' …); telkens passend bij de ontwikkelbehoeften van dit team, op dit moment.

Team Samenwerking Coachen: in direct interactie, op de werkplek als teamcoach inspelen op wat er ter plekke gebeurt; bewust signaleren, spiegelen en samen betekenis geven aan de teamdynamiek: wat speelt er, hier-en-nu en voor wie!

lees meer

Team Dialoog en Leren Faciliteren: het begeleiden van het bewust samen leren van het werken aan de teamopgave; en het creeren van de juiste voorwaarden en skills om samen goed teamwerk te realiseren (lerend vermogen ontwikkelen, leerlandschap ontwerpen, co-creatief samenwerken, teamleren als bewust proces).

Teamorganisatie Ontwerpen: in co-creatie, samen de optimale teamorganisatie doordenken en vorm te geven; gericht op de teamopgave; passend bij de mate van zelforganisatie en taakvolwassenheid, in het licht van de context.