Bent u geïnteresseerd?

Neem contact op!

Jeroen Winkelhorst

Mijn stijl en werkwijze als adviseur, coach en facilitator kenmerken zich door: echt en open zijn, integer, respectvol en gelijkwaardig. Vanuit deze waarden werk ik samen met u als leidinggevende(n), professional(s) of team(s) aan uw vraagstuk. Ik begeleid, adviseer en faciliteer vanuit een meervoudige blik en een breed repertoire aan interventies; een combinatie van van begeleidingskundige en organisatie-/veranderkundige ervaring en expertise.

Uw vraag, behoefte of ambitie is het vertrekpunt. Vanuit hieruit waarderen we wat werkt, wat al in beweging is en ontwikkelen we de potentie van u en uw mensen; stap-v00r-stap, samen creëren en groeien, richting de bedoeling.

I
n mijn individuele begeleiding is het aanspreken van persoonlijke kracht, eigenaarschap en het ont-wikkelen van innerlijk leiderschap de kern. Mijn jarenlange ervaring als Coach en Zen-begeleider vormt de basis. Ik ben geregistreerd ST!R Coach.

lees meer

Vanuit een intentie of ambitie begeleid ik het ont-wikkelproces aansluitend bij wat werkt en klopt voor jouw als uniek mens c.q. voor jullie als (management)team of organisatie. Door tijdelijk waarde toe te voegen, ontstaat vertrouwen in jezelf en in elkaar. Ik begeleid coachees, teams en organisaties om eigen en elkaars optimaal kwaliteiten te benutten en vragen, onzekerheid en kwetsbaarheid te waarderen. De intentie is dat je/jullie - na verloop van tijd - op eigen kracht je/jullie weg vervolgen.

Door zelf echt en open te zijn, ontstaat een waarderende, vertrouwelijke werkrelatie. Dit is de basis om samen het verschil te kunnen en durven maken. Het vergt ieders leiderschap om het samen het uit te houden in de onzekere, huidige situatie. Echter vanuit contact met wat is, ontstaat een groeiproces. Samen integer, gelijkwaardig en creatief werken aan het gewenste; ik facilitair het co-creatieproces met jou, het team en alle de betrokkenen.

 

 

Mario Kieft

Ik ben een creatieve mensenbinder. Een gedreven en betrouwbare sparringpartner die recht door zee adviseert.

Mijn drijfveer is managers en andere professionals te ondersteunen in de zienswijze dat veranderen iets continu's is, dat per definitie niet gemanaged kan worden; hoogstens gefaciliteerd. Samen met de betrokken professionals onderzoek ik de implicaties van deze zienswijze en faciliteert ze in het komen tot vernieuwende werkwijzen.

Mijn visie op veranderen laat zich goed vangen in enkele citaten:

lees meer

“Een goede leider is degene die het langst de onzekerheid kan verdragen, zonder zelf in een oplossing te schieten”

“Verandering komt tot stilstand door het management”

“Mensen willen wel veranderen, maar niet veranderd worden”

"It is not about what should be, but about what is happening right now!"

"In a complex world, control is not an option"

Website
ZINDERING.NU

Algemene leveringsvoorwaarden gedeponeerd bij KvK te Arnhem:

HR-nummer: 54332338

BTW-nummer:
NL 851262351 B01

TRIODOS Bankrekeningnummer
NL55 TRIO 025.46.51.984

ZINDERING.NU
Zindering.NU is in 2007 opgestart door Jeroen Winkelhorst. Sinds 2012 werken Mario en Jeroen samen als VOF-partners.
Samen staan ze voor ruim 2x 20 jaar ervaring en expertise als experts in en begeleiders van ontwikkeling en groei van individuen, teams en organisaties.