Bent u geïnteresseerd?

Neem contact op!

Jeroen Winkelhorst

Mijn stijl als adviseur, coach en facilitator kenmerken zich door: echt en open zijn, respectvol en gelijkwaardig. Door zelf echt en open te zijn, ontstaat een waarderende, vertrouwelijke werkrelatie. Dit is de basis om samen het verschil te kunnen en durven maken. Vanuit deze waarden begeleid ik u als leidinggevende of professioneel medewerker bij uw persoonlijke vraagstuk. Of ik begeleid jullie als team in jullie gezamenlijke proces. Denk aan: het coachen van een managementteam, het begeleiden van teams in hun ontwikkeling naar meer zelforganisatie, of het adviseren bij en faciliteren van een verandertraject.

Mijn individuele begeleiding is gericht op het durven tonen van jezelf en jouw kracht/talent en eigenaarschap nemen voor het ontwikkelen van innerlijk leiderschap. Jarenlange ervaring als coach en zen-begeleider vormt de basis. Daarnaast ben ik geregistreerd NOBCO senior coach.

Zie voor meer informatie: www.jeroenwinkelhorst.nl

 

lees meer

Uw vraag, behoefte of ambitie is het vertrekpunt. Vanuit hieruit waarderen we wat werkt en wat al in beweging is gezet, en ontwikkelen we gericht de aanwezige potentie. Stap-voor-stap, samen co-creëren en groeien, richting jullie bedoeling en ambitie. Door tijdelijk waarde toe te voegen en te ondersteunen ''waar het schuurt of onbekend terrein wordt betreden'', ontstaat vertrouwen in jezelf en in elkaar. De intentie is aanwezige kwaliteiten optimaal te benutten, zodat dat je/jullie - na enige tijd - op eigen kracht je/jullie weg vervolgen. Vanuit een meervoudige blik en een breed repertoire aan werkvormen en interventies, voeg ik waarde toe. Dit betreft een combinatie van ervaring en expertise op het terrein van begeleidings-/opleidingskunde en organisatie-/veranderkunde.

Mario Kieft

Ik ben een creatieve mensenbinder. Een gedreven en betrouwbare sparringpartner die recht door zee adviseert.

Mijn drijfveer is managers en andere professionals te ondersteunen in de zienswijze dat veranderen iets continu's is, dat per definitie niet gemanaged kan worden; hoogstens gefaciliteerd. Samen met de betrokken professionals onderzoek ik de implicaties van deze zienswijze en faciliteert ze in het komen tot vernieuwende werkwijzen.

Mijn visie op veranderen laat zich goed vangen in enkele citaten:

lees meer

“Een goede leider is degene die het langst de onzekerheid kan verdragen, zonder zelf in een oplossing te schieten”

“Verandering komt tot stilstand door het management”

“Mensen willen wel veranderen, maar niet veranderd worden”

"It is not about what should be, but about what is happening right now!"

"In a complex world, control is not an option"

Website
ZINDERING.NU

Algemene leveringsvoorwaarden gedeponeerd bij KvK te Arnhem:

HR-nummer: 54332338

BTW-nummer:
NL 851262351 B01

TRIODOS Bankrekeningnummer
NL55 TRIO 025.46.51.984

ZINDERING.NU
Zindering.NU is in 2007 opgestart door Jeroen Winkelhorst. Sinds 2012 werken Mario en Jeroen samen als VOF-partners.
Samen staan ze voor ruim 2x 20 jaar ervaring en expertise als experts in en begeleiders van ontwikkeling en groei van individuen, teams en organisaties.